top of page
IMG_5765.jpg

Chichi Jetski Tours geeft je een dag om nooit te vergeten

Terms and Conditions

Voorwaarden

De Jet Ski activiteit is inherent gevaarlijk en onze gasten kunnen worden blootgesteld aan gevaren, waaronder enkele van de volgende: onvoorspelbare oceaanstromingen, bliksem, onderkoeling, vijandige of agressieve dieren in het wild en nalatigheid van anderen.

Om de risico's voor Chichi Jetski Tours en haar gasten te minimaliseren, hanteert Chichi Jetski Tours strikte veiligheidsregels.

 • Gasten kunnen als passagier deelnemen als ze ouder zijn dan 8 jaar en kunnen zwemmen.

 • Gasten ouder dan 16 jaar kunnen alleen deelnemen als bestuurder met toestemming van de ouders.

 • Alle deelnemende gasten ouder dan 8 en jonger dan 16 jaar kunnen alleen deelnemen onder toezicht van een volwassene (volwassen bestuurder).

 • Alle deelnemende gasten dienen op het moment van de tour in goede gezondheid te verkeren en niet onder invloed te zijn van alcohol of drugs.

 • Chichi Jetski Tours raadt deelname af voor mensen met een handicap zoals doofheid of slechthorendheid, hartproblemen, epilepsie, continentieproblemen, mensen die een rolstoel gebruiken. mensen met gewrichtsproblemen, verminderd gezichtsvermogen en zwangere vrouwen.

 • Vanwege de vele scherpe voorwerpen (zoals stenen en gebroken glas) op het strand van Marie Pampoen (Visserhaven) is het gebruik van slippers of waterschoenen sterk aan te raden. 

 • Het gebruik van een veiligheids/drijvend vest en dodemanskoord is verplicht (deze worden geleend door Chichi Jetski Tours (inbegrepen in de prijs van de tour)).

 • Maximaal toegestaan gewicht van 2 personen op 1 Jet Ski: 160 KG.


​​​Alle deelnemende gasten moeten voor vertrek een overeenkomst van vrijwaring van aansprakelijkheid ondertekenen . In deze overeenkomst wordt onder meer afgesproken dat de deelnemers zich aan de volgende regels zullen houden.

 • Ik zal zorgvuldig en met respect voor de zee en haar bewoners navigeren.

 • Ik blijf altijd binnen het gezichtsveld van de gids en volg de aanwijzingen op. 

 • Ik blijf uit de buurt van zwemmers.

 • Ik zal tijdens het varen met hoge snelheid minimaal 50 meter tussen andere vaartuigen houden.

 • Ik zal een minimale afstand tot het strand van 200 meter aanhouden.

 • Als ik de kust nader, zal ik langzaam naderen.

 • Ik zal voldoende afstand houden tussen anderen en eventuele obstakels zoals andere boten, rotsen, de kust en de gids. Bij het bepalen van de juiste afstand zal ik rekening houden met het onvoorspelbare effect van golven die de waterscooter kunnen oppakken en in onverwachte richtingen kunnen brengen.

 • Ik zal rekening houden met het onvoorspelbare effect van onverwachte bewegingen van andere deelnemers.

 • Ik zal de snelheid beperken en aanpassen zodat elke bestuurder tijdig kan reageren op onverwachte gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld kwetsbare zwemmers die snorkelen in het donkerblauwe deel van de zee.

 • Ik zal ook vragen en ervoor zorgen dat anderen in mijn groep de veiligheidsregels zullen volgen. Als de regels worden overtreden, ga ik ermee akkoord dat deelname per direct wordt beëindigd zonder restitutie van reeds betaalde gelden.

 

Alle deelnemende gasten moeten voor vertrek een overeenkomst van vrijwaring van aansprakelijkheid ondertekenen . In deze overeenkomst wordt onder meer afgesproken dat de deelnemers zich aan de volgende regels zullen houden met betrekking tot de afhandeling van eventuele schade.

 • Ik machtig Chichi Jetski Tours om de waarde van eventuele schade te bepalen en te bepalen of schade aan de apparatuur van Chichi Jetski Tours nieuw is of reeds bestond, en ik ga ermee akkoord dat ik geen geschillen zal aankaarten.

 • Chichi Jetski Tours levert alleen tours aan privé groepen. Ik ga ermee akkoord dat schade bij alle borgstellers voor de Jet Ski's die bij een tour betrokken waren, in rekening zal worden gebracht door Chichi Jetski Tours. Dit ongeacht welk persoon van de groep verantwoordelijk wordt geacht voor de schade.

 • Ik erken dat er kosten in rekening worden gebracht voor eventuele schade aan de uitrusting van Chichi Jetski Tours (inclusief eventuele schade boven het bedrag van de reeds betaalde borg).  Ik ben ervan op de hoogte dat bepaalde schades boven de 7000 Euro per Jet Ski kunnen oplopen en ik ga ermee a
  kkoord dit schadebedrag onmiddellijk aan Chichi Jetski Tours te betalen.

 • Indien Chichi Jetski Tours op een latere datum constateert dat het schadebedrag hoger is dan de initiële schatting (en voldoende bewijs daarvoor wordt aangeleverd), dan zal ik deze extra kosten zo spoedig mogelijk vergoeden.

 • Ik geef toestemming om de borg bij mij in rekening te brengen wanneer regels worden overtreden of wanneer instructies van de gids niet worden opgevolgd

 • Ik ga ermee akkoord om de schade aan het vaartuig of aan derden te vergoeden (inclusief schade die is veroorzaakt door pech, zoals het ondersteboven keren van de Jet Ski).

Seadoo WaterScooter activity Curacao

Annuleringen en/of te laat arriveren

 • Als u wilt annuleren, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te doen (schriftelijk via e-mail of WhatsApp). Dit geeft ons de mogelijkheid om de agenda te vullen.

 • Wij bieden terugbetaling als volgt aan:
  * Klanten die meer dan 7 dagen vóór aanvang van de tour annuleren, komen in aanmerking voor een terugbetaling van 75%.
  * Klanten die tussen 3 en 7 dagen vóór aanvang van de tour annuleren, komen in aanmerking voor een terugbetaling van 50%.
  * Klanten die tussen 24 uur en 3 dagen vóór aanvang van de tour annuleren, komen in aanmerking voor een terugbetaling van 25%.

Eventuele extra kosten die door externe financiële dienstverleners (creditcardmaatschappijen, betalingsverwerkers) worden gemaakt, worden afzonderlijk door de klant gedragen.

 • Onder de volgende omstandigheden vindt geen restitutie plaats.
  - Annuleringen die minder dan 24 uur vóór aanvang van de tour worden ontvangen, of annuleringen voor reserveringen die op dezelfde dag zijn geplaatst, ontvangen geen restitutie.
  - Klanten die hun ontevreden zijn over het weer of andere touromstandigheden komen niet in aanmerking voor restitutie. De touroperator zal redelijke inspanningen leveren om problemen op te lossen, maar is in dergelijke gevallen niet verplicht om restitutie te verlenen.
  - Klanten die op de dag van de tour van gedachten veranderen en besluiten niet deel te nemen, komen niet in aanmerking voor enige terugbetaling.
  - Klanten die de tourregels hebben overtreden, zoals onder invloed van alcohol zijn, komen niet in aanmerking voor restitutie. Eventuele schade of extra kosten als gevolg van regelovertredingen worden afzonderlijk in rekening gebracht.
  - Indien een tour al een keer van datum is verplaatst, vindt er bij latere annulering geen restitutie plaats.
  - Klanten die problemen ondervinden met de betaling van de aanbetaling op de dag van de tour komen niet in aanmerking voor restitutie. Deelname aan de tour is afhankelijk van succesvolle betaling.
  - Klanten die te laat arriveren (gelieve 20 minuten vóór de geplande vertrektijd aan te komen) of om welke reden dan ook helemaal niet komen opdagen, ontvangen geen restitutie.

 • Chichi Jetski Tours behoudt zich het recht voor om onder buitengewone omstandigheden naar eigen goeddunken uitzonderingen op dit beleid te maken.
  Indien een terugbetaling van toepassing is, zal deze circa 5 werkdagen nadat de annulering is geaccepteerd op de bankrekening van de klant worden gestort.

Cancellation Policies

RELEASE OF LIABILITY, ASSUMPTION OF RISK, AND INDEMNIFICATION AGREEMENT

This document affects your legal rights: Read carefully before signing.

 

1. ACTIVITY AND ASSOCIATED RISKS: I have chosen to participate in the following activity: Jet Ski Tour (hereinafter referred to as “the Activity”), which is organized by Chichi Caribbean Tours. (hereinafter referred to as “CHICHI JETSKI TOURS”). I understand that:

 • The Activity is inherently hazardous, and I may be exposed to dangers and hazards, including some of the following: unpredictable ocean currents, lightning, hypothermia, hostile or aggressive wildlife, drowning, death, falls, fractures, concussions, dangerous weather, overexertion, overheating, injuries from my lack of fitness or conditioning, equipment failures, or my failure to wear a personal flotation device or use other protective gear, and negligence of others;

 • As a consequence of these risks, I may be seriously hurt or disabled or may die from the resulting injuries, and my property may also be damaged;

 • Hospital facilities, qualified medical care, and emergency medical evacuation may be limited or unavailable during portions of the Activity; and

 • CHICHI JETSKI TOURS assumes no responsibility for providing medical care during the Activity, and I will have to pay for any medical care and/or evacuation that I incur. In consideration of the permission to participate in the Activity, I agree to the terms contained in this document.

2. ASSUMPTION OF THE RISKS: I hereby freely assume the above-mentioned risks as well as other risks not listed that are part of this activity, and any harm, injury or loss that may occur to me or my property as a result of my participation in the Activity or during any transportation to or from the Activity—including any injury or loss caused by the negligence of CHICHI JETSKI TOURS, its employees, agents and officers, its contractors, and other Activity participants. I also understand that any equipment that I provide or may borrow or rent from CHICHI JETSKI TOURS or any other provider I use at my own risk and that any such equipment is provided without any warranty about its condition or suitability.

3. RELEASE OF LIABILITY: I hereby RELEASE CHICHI JETSKI TOURS, its employees, agents, officers, and contractors, the providers of any equipment used in the Activity, land owner, municipal or governmental providers of use permits, and their respective employees, officers, and directors (“the Released Parties”) FROM ALL LIABILITIES, CAUSES OF ACTION, CLAIMS AND DEMANDS that arise in any way from any injury, death, loss or harm that occur to me or to any other person or to any property during the Activity or in any way related to the Activity, including during transportation to or from the Activity. This RELEASE includes claims for the negligence of the Released Parties and claims for strict liability for abnormally dangerous activities. This RELEASE does not extend to claims for gross negligence, intentional or reckless misconduct, or any other liabilities that Curacao law does not permit to be excluded by agreement. I also agree NOT TO SUE or make a claim against the Released Parties for death, injuries, loss or harm that occur during the Activity or are related in any way to the Activity.

4. INDEMNIFICATION HOLD HARMLESS AND DEFENSE: I promise to INDEMNIFY, HOLD HARMLESS AND DEFEND the Released Parties (defined in Section 3) against any and all claims to which Section 3 of this agreement applies, including claims for their own negligence. I also promise to INDEMNIFY, HOLD HARMLESS AND DEFEND the Released Parties against any and all claims for my own negligence, and any other claim arising from my conduct during the Activity. In accordance with these promises, I will reimburse the Released Parties for any damages, reasonable settlements and defense costs, including attorney’s fees, that they incur because of any such claims made against them. I agree that in the event of my death or disability, the terms of this agreement, including the indemnification obligation in this Section, will be binding on my estate, and my personal representative, executor, administrator or guardian will be obligated to respect and enforce them.

5. AGREEMENT TO FOLLOW RULES AND DIRECTIONS: I agree to follow the rules for the Activity provided to me and to follow directions given to me by the leaders of the Activity, including WEARING A LIFE VEST OR PERSONAL FLOTATION DEVICE whenever I am on the water. Safety is of great importance, that is why I will follow Chichi Jetski Tours’ safety rules. I confirm that I will sail carefully and with respect for the sea and its inhabitants. I understand the rules and will also ensure members in my group will follow these;

 • I will navigate carefully and with respect for the sea and its inhabitants.

 • I will always stay within the field of vision of the tour guide and follow directions.

 • I will stay away from swimmers.

 • I will maintain when sailing at high speed, at least 50 meters between other watercraft.

 • I will maintain a minimum distance to the beach of 200 meters (outside the light blue parts of the sea). When approaching shore, I will approach slowly.

 • I will keep enough distance between others and any obstacles such as other boats, rocks, the coast, and the guide. When deciding on the appropriate distance, I will take into account the unpredictable effect of waves which may pick up the Jet Ski and take it into unexpected directions.

 • I will take into account the unpredictable effect of unexpected movements from other participants.

 • I will limit and adjust the speed so that each driver is in a position to respond in a timely manner to unexpected events such as vulnerable swimmers that are snorkeling in the dark blue part of the sea.

 • I will also request and ensure that others in my company will follow the safety rules. In case the rules are violated, I agree that participation will be terminated immediately without refund of money already paid.

 • I confirm that all participants of my group are in good health at the time of the Activity, not under influence of alcohol or drugs and that all participants have the required swimming certificates/skills. I am aware that Chichi Jetski Tours does not recommend participation for people with joint problems, reduced vision, epilepsy and pregnant women.

 • I confirm that the drivers are at least 16 years old. I confirm the passengers are at least 8 years old. I confirm that all guests of 17 years old or younger have parental/guardian consent to participate to the Activity.

 

6. AGREEMENT TO PAY CHICHI JETSKI TOURS (FOR) DAMAGES AND PENALTIES:

 • I authorize Chichi Jetski Tours to determine whether any damage to Chichi Jetski Tours’ equipment (identified during- or after the Activity) is new or pre-existing and I authorize Chichi Jetski Tours to determine the cost to repair any identified damage.

 • Jetski Tours provides private tours only. I agree that my private group will be considered one entity by Chichi Jetski Tours. In case Chichi Jetski Tours identifies a new damage, I authorize Chichi Jetski to charge me the deposit that was provided by all group members. This would be irrespective of which member of my group is believed to be responsible for the damage. This includes damages that were caused by unfortunate mistake such as turning the Jet Ski upside down. I also authorize the full deposit of my group to be charged when rules are violated or when instructions from the guide are not followed (by any member in my group).

 • I am aware that the total cost to repair certain damages can be higher than the amount that was provided as a deposit by my private group (some large damages can exceed 7000 euro per Jet Ski). I agree to pay, immediately after the Activity, for the estimated excess cost to repair the damages.

 • If at a later date, Chichi Jetski Tours determines that the actual cost to repair the damage is higher than initially estimated (and sufficient evidence is provided of the unforeseen extra costs), I authorize Chichi Jetski Tours to charge me for these additional costs.

 • I agree to pay for the damage that I (or any member in my group) caused to Chichi Jetski Tours or any third party.

 • I will not raise any disputes.

 

7. INDEPENDENT CONTRACTORS: I acknowledge that CHICHI JETSKI TOURS has no control over and assumes no responsibility for the actions of any independent contractors providing any services for the Activity.

8. USE OF MY LIKENESS: I understand that during the Activity I may be photographed or videotaped. To the fullest extent allowed by law, I waive all rights of publicity or privacy or pre-approval that I have for any such likeness of me or use of my name in connection with such likeness, and I grant to CHICHI JETSKI TOURS and its assigns permission to copyright, use, and publish (including by electronic means) such likeness of me, whether in whole or part, in any form, without restrictions, and for any purpose.

9. SEVERABILITY: I agree that the purpose of this agreement is that it shall be an enforceable RELEASE OF LIABILITY AND INDEMNITY as broad and inclusive as is permitted by Curacao law. I agree that if any portion or provision of this agreement is found to be invalid or unenforceable, then the remainder will continue in full force and effect. I also agree that any invalid provision will be modified or partially enforced to the maximum extent permitted by law to carry out the purpose of the agreement.

10. APPLICABLE LAW, FORUM & ATTORNEY’S FEES: This agreement is governed by and shall be construed in accordance with the Curacao laws, without any reference to its choice of law rules. I agree that any dispute arising from this Agreement or in any way associated with the Activity shall be brought only in Curacao, and I agree to the jurisdiction and venue of those courts for any such dispute. In any litigation in which the validity or enforceability of this agreement is contested, I agree that the non-prevailing party will pay all attorney’s fees and costs of the parties seeking to uphold the agreement.

I HAVE FULLY INFORMED MYSELF OF THE CONTENTS OF THIS AGREEMENT BY READING IT BEFORE SIGNING IT. NO ORAL REPRESENTATIONS, STATEMENTS OR OTHER INDUCTMENTS TO SIGN THIS RELEASE HAVE BEEN MADE APART FROM WHAT IS CONTAINED IN THIS DOCUMENT. I UNDERSTAND THIS IS A CONTRACT THAT AFFECTS MY LEGAL RIGHTS AND I SIGN IT OF MY OWN FREE WILL.

If participant is a minor, signature of parent or responsible adult is required below:

In consideration of the minor child being permitted to participate in the Activity, I accept and agree to the full contents of this agreement and the general terms and conditions of CHICHI JETSKI TOURS. I certify that I have the authority to sign on behalf of the minor child and to make decisions for the minor child regarding this Activity. I also agree to RELEASE, HOLD HARMLESS, INDEMNIFY AND DEFEND the Released Parties (defined in Section 3) from all liabilities and claims that arise in any way from any injury, death, loss or harm that occurs to the minor child during the Activity or in any way related to the Activity. This includes any claim of the minor and any claim arising from the negligence of the Released Parties. I understand that nothing in this agreement is intended to release claims for gross negligence, intentional, or reckless misconduct, or any other liabilities that Curacao law does not permit to be excluded by agreement.

Waiver submitted successfully.

Complete the next by scrolling up and filling the details of the next participant

Release of liability, assumption of risk, and indemnification agreement​
Sign Waiver
Read Waiver
244c6163-025c-4db4-9fc5-c1ff81c5ebe9.jpg
Contact Us
bottom of page